Alge Shisha

➡ Hier könnt Ihr die Shisha in Auftrag geben: Alge Shisha # Shoplink

SETUP:

Shisha: Alge Shisha # Shoplink
Kopf: Saphire Squeeze No 9 # Shoplink
Kopf: Saphire Squeeze Nr. 9 ✗ Amazonlink
Aufsatz: AO HMD # Shoplink
Aufsatz: AO HMD ✗ Amazonlink
Kohle: Al Duchan # Shoplink
Kohle: Al Duchan ✗ Amazonlink
Kohlenanzünder: Elektrischer Anzünder # Shoplink
Kohlenanzünder: Elektrischer Anzünder ✗ Amazonlink
Mundstück: AO Carbon Mundstück # Shoplink
Mundstück: AO Carbon Mundstück ✗ Amazonlink

Schreibe einen Kommentar